2114025755 & 6971850920 | Δευτ. και Πέμ. 19:00-20:00 προσευχή, & 20:00-21:00 κήρυγμα. Κυριακή 10:00-12:00. info@eaep-chaidariou.gr

“2019-06-27_ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΣ_ΜΑΡΚΟΝ_Δ΄- Ε΄ 33-41_1-20”.