2114025755 & 6971850920 | Δευτ. και Πέμ. 19:00-20:00 προσευχή, & 20:00-21:00 κήρυγμα. Κυριακή 10:00-12:00. info@eaep-chaidariou.gr

“2019-12-21_ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ_ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ_Ζ’ 6-9_ΒΛΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ_ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ_Γ’ 1-16”.