2114025755 & 6971850920 | Δευτ. και Πέμ. 19:00-20:00 προσευχή, & 20:00-21:00 κήρυγμα. Κυριακή 10:00-12:00. info@eaep-chaidariou.gr

“2020-03-14_ΗΛΙΑΣ ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ_ΧΡΟΝΙΚΩΝ Β’ _ Κ’ 1-23”.