2114025755 & 6971850920 | Δευτ. και Πέμ. 19:00-20:00 προσευχή, & 20:00-21:00 κήρυγμα. Κυριακή 10:00-12:00. info@eaep-chaidariou.gr

Όλοι οι επονομαζόμενου χριστιανοί διακηρύσσουν ότι περιμενουν τον Χριστό και την
τελική κρίση του Θεού δι Αυτόν στο τέλος του παρόντος αιώνος. Οι περισσότεροι
τοποθετούν αυτή την συνάντηση στην λεγόμενη 《 Δευτέρα Παρουσία 》ενώ πολλοί άλλοι
και κυρίως αναγεννημενοι στην Αρπαγή της Εκκλησίας στους ουρανούς πολύ πιο πριν από
την Δευτέρα Παρουσία, ως ημέρα κρίσεως των ανθρώπων από του Θεού.
Όμως αυτό που μετράει σε κάθε περίπτωση είναι η ετοιμότητα του κάθε ανθρώπου να
συναντήσει τον Κύριο του διά ζωήν και όχι για κρίσιν. Άρα λοιπόν είναι αναγκαίο για τον
καθένα όχι απλά να περιμένει το τέλος αλλά το επιθυμητό τέλος που είναι η είσοδος στην
Αιώνια Βασιλεία του Θεού δια του Ιησού Χριστού Ο οποίος βέβαια είναι η αποκλειστική
θύρα και οδός που φέρνει στους ουρανούς.
Όποιος λοιπόν έτσι αντιλαμβάνεται τα πράγματα του Θεού φυλαττει τον εαυτό του καθαρό
κατά τον Λόγο Του Θεού σ’όλες τις περιπτώσεις της ζωής του και γίνεται πραγματικά
μακάριος όταν κατά την επικείμενη παρουσία του Χριστού για την σύναξη των Αγίων Του
θα βρεθεί να ζει μ’αυτόν τον τρόπο την ζωή του ώστε ο Κύριος να τον εισαξει και αυτόν
Άγιο και Καθαρό στην Αιώνια Βασιλεία Του.
Μακάριοι οι δούλοι εκείνοι τους οποίους ελιών Ο Κύριος θα ευρει αγρυπνουντας. Λουκάς
ιβ 37.