2114025755 & 6971850920 | Δευτ. και Πέμ. 19:00-20:00 προσευχή, & 20:00-21:00 κήρυγμα. Κυριακή 10:00-12:00. info@eaep-chaidariou.gr

Το κήρυγμα του Ευαγγελίου του Θεού προς τον άνθρωπο είναι ο μοναδικός λόγος στον κόσμο που φέρνει στο φως την ζωή και την αφθαρσία δια του Ιησού Χριστού, καθώς δι’ αυτού δίδεται προς κάθε άνθρωπο δωρεάν η πρόσκληση της αιωνίου ζωής δια της χάριτος του Θεού ‘εν τω Χριστώ’.

Όμως, και τούτο πρέπει να γίνει κατανοητό από τον κάθε άνθρωπο που ακούει και αποδέχεται αυτό το ευαγγέλιο. Αυτό το κήρυγμα του Ευαγγελίου του Χριστού εξ’ αρχής περιείχε πάντοτε και την διακήρυξη της δίκαιας κρίσεως του Θεού επί πάντας τους κατοικούντας την γη ανθρώπους.

‘Ετσι του κήρυγμα του απ. Παύλου στους Αθηναίους βλέπουμε να περιέχει με απόλυτη σαφήνεια αυτές τις δύο αλήθειες, λέγοντας προς κάθε καρδιά και προς κάθε ωτίον τους λόγους του Θεού δια ζωήν και εις τα έθνη ότι ‘τους καιρούς λοιπόν της αγνοίας παραβλέψας ο Θεός, τώρα παραγγέλεις εις πάντας τους ανθρώπους πανταχού να μετανοώσι, διότι προσδιώρισεν ημέραν εν η μέλλει να κρίνει την οικουμένην εν διακαιοσύνη δια ανδρός τον οποίον διώρισε, και έδωκεν εις πάντας βεβαίωσιν περί τούτου, αναστήσας αυτόν εκ νεκρών’ (Πράξεις ιζ΄ 30-31).

Με αυτή την καθαρότητα του λογου του ευαγγελίου διεκηρυτετο πάντοτε ο λόγος της ζωής λεγων ,< Σωθητε από της διεστραμενης ταυτης γενεας>{Πραξ.β’40}διοτι ολοι οι ανθρωποι είναι ενοχοι ενωπιον του Θεου, ως αμαρτωλοι <διοτι παντες ημαρτον , και υστερουνται της δοξης  του Θεου.>Όμως  τα καλα είναι < δικαιουνται δωρεαν με την χαριν  Αυτου , δια της απολυτρωσεως της εν Χριστω Ιησου> {Ρωμ. γ’23-24}

< Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος> και αυτή είναι η κρίση του Θεού , <το δε χάρισμα του Θεου , ζωή αιώνιος δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημων>{Ρωμ.στ’23}και τουτο είναι το ευαγγέλιο του Θεού προς ζωην σε κάθε έναν που το ακούει και το αποδέχεται δια του Ιησού Χριστού.

Η επιλογή του τρόπου ζωής ανήκει στον άνθρωπο , η κρίσις όμως και η αιωνία ζωη ανήκουν εις τον Θεο , ο οποίος και κανει τα παντα ώστε να δώσει ζωή στον άνθρωπο .

Ας διαλέξουμε λοιπόν ολοι την ζωη και μονο, τον Σωτηρα του κοσμου Ιησου Χριστο.