Μπ. Τοραμανίδης Α Πέτρου Δ 7

 

Κ. Κονδύλης Εβραίους Ι 32-39

 

Μάκης Καλατζής Ιωάννου Γ 1-21

 

Γρίβας Δανιήλ Ψαλμός Λ – Ιωάννη στ

 

Ιωαννίδης Μ. Λουκά ΙΗ 18

 

Δ. Κορδορούμπας Λουκά ια 1-13

 

Σκίτσας Ιωάννης Λουκά Ι 29-37 & Καρπόζηλος Συμεών Λουκά ΣΤ 46-49

 

Νεκτάριος Χατζ. Ψαλμός Ζ – Λουκά ΚΒ 31-62

 

Χερουβειμ Ι. Τίτον Β 11-15

 

Γκοτσοπουλος Ν. Ματθαιου Η 14

 

Νεκτάριος Χατζηαναστασίου Αποκάλυψη Β 12

 

 Ηλίας Κοροβέσης Σαμουήλ Α & Κατα Ματθαίον Ευαγγέλιο κεφ: ιη εδάφ: 1-6

 Στέφανος Ζαχαράτος Προς Φιλιππησίους Επιστολη κεφ: δ εδάφ: 8
 Κατσιγιάννης Χρήστος Κατα Λουκά Ευαγγέλιο κεφ: ιε εδάφ: 11

 Ψωμιάδης Γρηγόρης Ψαλμός κζ & Πράξεις των Αποστόλων κεφ: κζ εδάφ: 21-25

Θοδωρής Καραϊσκος Ιησούς του Ναυή κεφ: ιδ εδάφ: 6

Νεκτάριος Χατζηαναστασίου Ησαϊας κεφ: μα εδάφ:17 – Κατα Μάρκον Ευαγγέλιο κεφ: β εδάφ: 1-12

Μένης Διμακέας Βασιλέων Β κεφ: ιη & Κατα Λουκά Ευαγγέλιο κεφ: ιθ εδάφ: 11

Γιάννης Τζίκας Κατα Ματθαίον Ευαγγέλιο κεφ: β

Μάκης Καλατζής Ησαϊας κεφ: μ εδάφ: 1-11
Βαγγέλης Λέκκας Κατα Ματθαίον Ευαγγέλιο κεφ: ε

Γιορτή Χριστουγέννων